JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha-Lochkov je jednotkou požární ochrany zřízená městskou částí Praha-Lochkov a její činnost se řídí zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně. Účastní se záchranných a likvidačních prací na mimořádných událostech.

V soušasné době JSDH Praha-Lochkov disponuje třemi výjezdovými vozidly:

  • CAS 15/2400/135-M2Z Mercedes-Benz Atego
  • CAS 32/9000-S3R Tatra 815
  • DA-L1Z Ford Transit